Steg mot ett nytt kulturhus

Folkets Hus Husumgården har antagit en ny strategisk plattform. Därmed har medlemmarna tagit ställning för att påbörja resan mot ett kulturhus i Husum. En ny ändamålsparagraf sätter kultur och möten främst och en vision ger oss färdriktning. Våra ställningstaganden utgör vår värdegrund och en strategisk plan med sikte på 2030 hjälper oss att navigera framåt. Styrelsen tackar för förtroendet att få leda arbetet framåt – tillsammans ger vi drömmar kraft!

Husumgårdens ändamål är
att vara en demokratisk mötesplats för kultur-, bildnings-, konferens- och eventverksamhet
att arrangera, samordna och utveckla verksamheter inom konst, film, dans, teater, konserter och andra upplevelseformer
att samverka med civilsamhällets aktörer och medverka till nya sociala företag
att aktivt verka för bildningsverksamhet i våra lokaler
att förvalta, utveckla och upplåta allmänna samlingslokaler
att erbjuda olika former av konferens- och servicetjänster
att bedriva kafé-, catering- och restaurangverksamhet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *