Om oss

Allt sedan 1930-talet har Husumgården varit en plats för scenkonst. Efter invigningen skrevs det i tidningarna att detta måste vara en av de vackraste teaterlokalerna i hela Norrland. Sedan dess har här spelats teater, sjungits i manskör, visats film bland mycket annat. Idag är vi Örnsköldsviks största scen och kanske (!) bästa samlingslokal. Nu är vi i full färd med att skapa ett modernt kulturhus för dagens människor.

 

Vårt uppdrag är att vara en demokratisk mötesplats för kultur-, bildnings-, konferens- och eventverksamhet. Vi brinner för konst, film, dans, teater, konserter och andra upplevelseformer. Vi vill skapa plats för föreningar och människor till gemenskap och bildning.

Vi har möteslokaler som passar allt från tre personer till trehundra. Vi erbjuder enklare förtäring och fika. Hos oss är du välkommen med dina idéer och tankar oavsett om du är besökare, arrangör, kulturutövare eller bara vill vara med och ge drömmar kraft.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet vilar på en övertygelse om jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde. Vi menar att varje människa är unik med sina behov, drömmar och tankar med både förmåga och rätt att själv välja sättet att leva sitt liv på. Vi tror att mångfald i sig är en styrka och att varje människa är lika värdefull oavsett könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

Vi är en demokratisk mötesplats som står upp för den föreningstradition som format vårt moderna samhälle. Det innebär att vi tar avstånd från rasistiska och antidemokratiska grupperingar som hotar den frihet vi vill leva i.

En plats för kultur
Vi är övertygade om att kultur har en central roll i att forma och utveckla både individer och det demokratiska samhället. Den bidrar till ökad förståelse för olika perspektiv och ger oss möjlighet att utforska och uttrycka vår identitet. Positiva effekter på folkhälsa, social hållbarhet och platsattraktivitet får effekter på hela samhället. Vi är övertygade om att kultur ger mening och livsglädje.

En plats för möten
Vi vill vara en arena där fria tankar, debatt och berättelserna får utmana, stärka och förena oss. En plats där lärandet och det goda samtalet får ta plats. Framför allt vill vi vara en plats för glädje och gemenskap.

När den första verksamheten i Husumgården startade, 1930, var det i form av ett folkets hus. Det var här som människorna i Grundsunda samlades för gemenskap, kultur, lärande och mycket annat. På 1950-talet uppfördes en danspaviljong vid idrottsplatsen. 1992 bildades en Folkets Hus-förening i syfte att rädda den gamla folkparken från förfall. När Botniabanan byggdes i början av 2000-talet fick folkparken rivas och verksamheten koncentrerades till Husumgården.

Vi är en del av Folkets Hus och Parker - en folkrörelse som består av närmare 500 föreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande anläggningar över hela landet – alla är vi viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare. Det som förenar Folkets Husrörelsen är synen att alla människor har rätt till sina drömmar och tillsammans kämpar vi för rätten att påverka och forma vår gemensamma framtid. Vi skapar mötesplatser för kultur, bildning och organisering.

Under hösten 2023 har föreningen samtalat om framtiden och en vision om att skapa ett kulturhus tagit form. Vid föreningsstämman 2024 antogs ett visionsprogram med en strategisk plan för att utveckla drömmen om ett kulturhus.

Bli medlem

Stadgar

Strategisk plan med sikte på 2030!