Kempe

Perfekt för er som söker ett klassiskt mötesrum. Kempe är 49 kvm och rymmer upp till 28 sittande personer i en mer lektionsstil. Lokalen används idag flitigt till arbetsplatsträffar, morgonmöten och mindre konferenser.

Här hittar du:

  • Whiteboard
  • Overhead
  • Duk för datoransluten projektor