Kallelse till föreningsstämma

Under hösten 2023 har Folkets Hus Husumgårdens ledning arbetat med strategisk planering och funderat på hur vi vill att Husumgården ska vara år 2030. Det har handlat om Husumgårdens stolta historia, dagens situation och varför den ser ut som den gör, vart vill vi och vilka förutsättningar vi har att nå dit. Även ett samtal om värdegrund och vad vi som förening och hus ska stå och verka för har vart ett ämne. Detta har resulterat i ett förslag till värdegrund som vi kallar för våra ställningstaganden, ny ändamålsparagraf i stadgarna och en vision för framtiden. För att kugga i arbetet med Grundsunda 2030, som är ett samverkansprojekt mellan Örnsköldsviks kommun, Metsä Board och GFG Bygdsam, finns även ett förslag till strategiskt dokument som ger oss en färdriktning mot 2030.

Nu vill vi bjuda in dig som är intresserad av Husumgårdens framtid till ett samtal om kulturens roll för att skapa social hållbar utveckling och ökad platsattraktivitet.

Hur skapar vi ett modernt kulturhus? En attraktiv musikscen, bio, teater, dans och konst. En öppen mötesplats och aktiviteter för alla åldrar.

Tillsammans ger vi drömmar kraft!

Vi bjuder på fika och underhållning

Kvällen avslutas med FÖRENINGSSTÄMMA
Handlingar finns att få på Husumgården

Boka in tisdagen den 21 maj kl 18.30. Vi möts på Husumgården!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *