Teknik

Som scenmästare hos oss är du lite av spindeln i nätet – i kontakt med den gästande produktionen, publik och volontärer. Till uppgifterna hör att säkerställa att den tekniska utrustningen är säker, t.ex. lingångar, rån och armaturer samt den lösa tekniska utrustningen som används till en produktion. Även kunskap om ljud-, ljus- och bildutrustning behövs. Under föreställningar medverkar scenmästaren arbetet på scen och deltar i scenbyten och tekniska passningar under föreställningen. Scenmästaren har en nyckelroll i kontakten med gästande produktioner vad gäller de praktiska frågorna på plats. Till uppgiften hör även att säkerställa god brandsäkerhet och leda eventuella publikutrymningar.