Vi jobbar här

Robin Hörnkvist
Verksamhetschef
Tel. +46 (0) 76 - 110 16 93
Mejl. robin@husumgarden.se

Jeanette Åkerström
Föreståndare Husumgården
Tel. +46 (0) 663 - 107 03
Fax. +46 (0) 663 - 185 09
Mejl. jeanette@husumgarden.se

Hotell & Restaurang Björnen
Tel. +46 (0) 663 - 107 20
Fax. +46 (0) 663 - 190 76
Mejl. bjornen.husum@hotmail.com